Wykreślenie homoseksualizmu z listy chorób i zaburzeń.

Wykreślenie homoseksualizmu z listy chorób i zaburzeń.

17 maja 1990 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wykreśliła homoseksualizm z listy chorób i zaburzeń.