„Terapia” konwersyjna

„Terapia” konwersyjna

„Terapia” konwersyjna, „terapia” reparatywna (ang. conversion „therapy”, reparative „therapy”) – pseudonaukowa (czyli nie mająca nic z nauką do czynienia) praktyka polegająca na próbach zmiany orientacji seksualnej danej osoby z homoseksualnej lub biseksualnej na heteroseksualną. Jest uznawana przez IRCT za torturę. Nie można zmienić orientacji seksualnej, a instytucje medyczne ostrzegają, że praktyki terapii konwersyjnej są nieskuteczne i szkodliwe. Metody te są powszechnie uznawane za nieetyczne, między innymi ze względu na inwazyjne i odczłowieczające metody, a sama technika uchodzi za umotywowaną homofobią i heteroseksizmem.

Czym skutkuje uczestnictwo w terapii konwersyjnej?

Depresja, autodestrukcja, myśli samobójcze, samobójstwa.