Mówimy Homoseksualizm czy Homoseksualność?

Mówimy Homoseksualizm czy Homoseksualność?

Należy przestać mówić o „homoseksualizmie”, bo -izmy, stosujemy gdy mówimy o chorobach, zaburzeniach. Tymczasem gdy mówimy o orientacji psychoseksualnej, powinniśmy używać sformułowań – heteroseksualność, homoseksualność czy biseksualność.

Homoseksualizm jest terminem medyczno-prawnym, narzuconym w drugiej połowie XIX w. przez psychiatrię. Można więc powiedzieć, że homoseksualizmu dzisiaj nie ma, od kiedy usunęła go lata temu z listy chorób Światowa Organizacja Zdrowia. Jest natomiast homoseksualność, będąca elementem tożsamościowym. Mówimy przecież o seksualności człowieka, a nie seksualizmie człowieka.