Kryminalizacja homoseksualności przed 1939 w Polsce

Kryminalizacja homoseksualności przed 1939 w Polsce

Od początku polskiej państwowości i chrystianizacji, żadne prawo polskie (poza prawami zaborców i okupantów) nie kryminalizowało homoseksualności. Pomimo tego homoseksualność była tematem tabu przez większość epok, co wpłynęło na brak źródeł historycznych na ten temat. Homofobia była częsta, również za sprawą wpływu Kościoła Katolickiego i konserwatyzmu w strefach społecznych. Po odzyskaniu niepodległości aktywność homoseksualna w Polsce została dekryminalizowana w 1932