Maria Konopnicka

Maria Konopnicka

Konopnicka była uznaną poetką, nowelistką i krytykiem literackim, autorką znanych i lubianych wierszy dla najmłodszych. Swojemu mężowi urodziła 10 dzieci, z których 8 przeżyło. W 1876 roku rozwiodła się z mężem. Chociaż łączono ją z wieloma mężczyznami, nie ma pewności czy dla kogoś miała cieplejsze uczucia. W 1889 roku poznała malarkę Marię Dulębiankę, która została jej partnerką życiową.