Flaga osób niebinarnych

Flaga osób niebinarnych

Osoby niebinarne identyfikują się w sposób wykraczający poza granice rozumienia płci jako wyłącznie męskiej lub wyłącznie żeńskiej. Mogą w ramach swojej tożsamości uznać sienie za osoby reprezentujące inną płeć, osoby łączące cechy różnych płci, nieidentyfikujące się z żadną płcią albo jako genderfluid – to ostatnie pojęcie już ostatnio opisywaliśmy.
Flaga osób niebinarnych powstała w 2014 r., jej autorem jest Kyle Rowan. Znaczenie kolorów:
Żółty – wszystkie tożsamości płciowe wykraczające poza binarny podział
Biały – osoby utożsamiające się z wieloma lub wszystkim płciami
Fioletowy – identyfikacje pomiędzy płcią męską i żeńską lub łączące obie
Czarny – osoby, które nie utożsamiają się z żadną płcią

Tekst Parada Równości

Grafika Unablanca