Mówimy Biseksualizm czy Biseksualność?

Mówimy Biseksualizm czy Biseksualność?

Należy przestać mówić o „biseksualizmie”, bo -izmy, stosujemy gdy mówimy o chorobach, zaburzeniach. Tymczasem gdy mówimy o orientacji psychoseksualnej, powinniśmy używać sformułowań – heteroseksualność, homoseksualność czy biseksualność.