Poliamoria

Związek miłosny, polegający na kontaktach seksualnych z więcej niż jedną osobą w tym samym czasie. Nazwa poliamoria wzięła się z języka greckiego – poli (wiele) i łacińskiego amor (miłość). Wielokrotnie ten termin jest mylony z ciągłym zdradzaniem swoich partnerów, jednak w związku poliamorycznym wszystkie osoby są świadome upodobań partnera/partnerki i wiedzą o innych kontaktach seksualnych.