Piotr Czajkowski

Czajkowski jest autorem najbardziej popularnych utworów muzyki klasycznej. Swoje skłonności homoseksualne utrzymywał w sekrecie, co najprawdopodobniej było przyczyną jego wieloletniej depresji. Wprawdzie ożenił się w wieku 37 lat, ale małżeństwo to okazało się katastrofą – Czajkowski odszedł zaledwie po 2 miesiącach.