KINDERGENDER

KINDERGENDER – nieprawdziwa, wymyślona definicja tożsamości płciowej/orientacji seksualnej, która nie istnieje.

„KINDERGENDER”, grafika podszywająca się pod materiał edukacyjny stworzony przez Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza. Stowarzyszenie nie jest jej autorem i nie głosi oraz nigdy nie głosiło przedstawionych w niej poglądów.

Obrazek przedstawia nieprawdziwą definicję wymyślonej – prawdopodobnie na potrzeby akcji dezinformacyjnej – tożsamości płciowej/orientacji seksualnej.

Autorzy grafiki, wykorzystując bezprawnie logotyp Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza, sugerują, że promuje ono zaburzenia pedofilne jako tożsamość płciową lub orientację seksualną.