Witold Gombrowicz

Witold Gombrowicz

Seksualność tego wielkiego pisarza jest tematem skomplikowanym. On sam przez całe życie unikał przyporządkowania określonej orientacji seksualnej. Tematykę homoseksualną poruszył otwarcie w „Trans-Atlantyku”.